Home

ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਆਪ ਜੀ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਹੈ:

ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਸਾਲ 1948 ਵਿਚ 13 ਬੱਸਾਂ ਦੀ ਫਲੀਟ ਨਾਲ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਸਾਲ 1985 ਵਿਚ 2407 ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤੱਕ ਵਧ ਗਈ ਸੀ | ਪੰਜਾਬ ਰੋਡਵੇਜ਼ ਦਾ ਮੁੱਖ ਉਦੇਸ਼ ਇ
Mercedes

ਮਰਸਡੀਜ਼ ਬੈਂਜ਼ ਏ.ਸੀ. ਬੱਸ

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
amritsar

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਬੱਸ

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ
amritsar nankana

ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ-ਲਾਹੌਰ ਬੱਸ

ਹੋਰ ਪੜ੍ਹੋ